top of page

Uvjeti korištenja

Na pristup i korištenje internet stranice Odete d.o.o. (“www.odeta-nekretnine.hr”) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranici. Sve informacije dostupne na internet stranici isključivo su informativnog karaktera te se mogu koristiti samo u osobne svrhe.

 

Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje ove internet stranice odnosno njezinog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Odete d.o.o. internet stranice i njihov cjelokupni sadržaj, uključujući bez ograničenja tekstove, fotografije, crteže, audio i video materijale, žigove, dizajn, znakove, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu Odeta d.o.o. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja društva Odeta d.o.o. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja stranice odnosno bilo kojeg njenog sadržaja ili dijela sadržaja odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada društvu Odeta d.o.o. i/ili trećoj osobi.

 

Odeta d.o.o. ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te sam snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

Odeta d.o.o. ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom internet stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili slično, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Odeta d.o.o.. Svi materijali i/ili informacije i/ili ideje i/ili koncepti koje pošaljete Odeti d.o.o. ili učinite dostupnim putem internet stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom ili povjerljivim materijalima. Slanjem materijala putem internet stranice dajete Odeti d.o.o. neograničenu licencu za korištenje istih uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, izvođenje, izmjenu ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Na internet stranicu te Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem Internet stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

 

Odeta d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti pristup internet stranici bez prethodne obavijesti. Molimo vas da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama, jer svako korištenje stranica nakon izmjena Uvjeta korištenja podrazumijeva da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate.

Naslovna

Na vrh

bottom of page