top of page

Previous projects

Švarča II
k.č. 3291/1, k.o. Karlovac II

Bašćinska cesta 45 B,
47000 Karlovac
Grabrik I
k.č. 2546/6, ko Karlovac II

Kneza Trpimira Street 1,
47000 Karlovac
Modern apartment building, drone picture
Švarča I
k.č. 3292/1, ko Karlovac II

Bašćinska cesta 45 A,
47000 Karlovac
Modern apartment building, parking spaces
Reta store
k.č. 4191/19, ko Karlovac II

Rakovac street 60,
47000 Karlovac
Reta shop, drone picture

Back

To the top

bottom of page