top of page

Švarča I

Nova stambena zgrada, parking
  • Višestambena zgrada Švarča 1 se nalazi u naselju Švarča, Karlovac.

  • Tlocrtna površina zgrade je 1081 m2, a katnost je Po+6. Zgrada je koncipirana liftom, parkirališnim mjestima, spremištima stanara u podrumu i garažama u podzemnoj etaži. U toj etaži nalazi se 53 parkirališnih mjesta i 13 spremišta.

  • Zgrada ima ukupno 67 parkirališnih mjesta na južnom dijelu parcele s pristupnom rampom na južnoj strani zgrade.

  • U zgradi se nalazi 75 stanova, a svaki stan ima loggiu ili balkon, dok stanovi u prizemlju imaju privatni predvrt.

Natrag

Na vrh

bottom of page